6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir. Kişisel verilerin korunması Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Kanun kapsamında alınması gereken idari ve teknik tedbirler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikamızın temelini oluşturmaktadır. Özellikle kişilerin kişisel verilerine ve bilgilerine erişim hususunda ihtimam göstermek, bu konuda etkili ve caydırıcı önlemler almak; müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize, ziyaretçilerimize, şirket yetkililerimize, iş birliği içinde olduğumuz taraf ve kurumların tamamına kısaca şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan ve verilerini işlediğimiz her bir kişiye karşı şeffaf olmak şirket veri politikamızın temelini oluşturmaktadır. Şirketimiz işbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallarımızı şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde belirlemekte ve hayata geçirmektedir.