KARMA MARKA MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MAĞAZA ZİYARETÇİ (BAYİ MAĞAZALARI) AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“Karma Marka” veya “Şirket”) ve Karma Marka mağazasını işleten (“Bayi”) veri sorumlusu sıfatı ile, mağaza müşterilerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Karma Marka mağazasını ziyaret etmeniz sebebiyle Karma Marka ve Bayi tarafından elde edilen kişisel verilerinizin Karma Marka ve Bayi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

2. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Karma Marka ve Bayi, mağazalarımızda temin edilen kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Karma Marka tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır. Karma Marka ve Bayi tarafından mağazalarda temin edilen müşterilere ait kişisel veriler şunlardır:
 1. Karma Marka ve Bayi tarafından:
 • Mağazada gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Karma Marka, Bayi ve bunların çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve mağazalarımız bakımından sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mağaza güvenlik kamerası kayıtlarınızı,
 • İstediğiniz ürün mağazaya geldiğinde haberdar edilmek istemeniz halinde bu talebinizi karşılamak amacıyla ad soyad, telefon numarası ve talebiniz ile birlikte iletilmesi halinde beden ölçüsü ve ayakkabı numarası verilerinizi işlemekteyiz.
 • Alışveriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi, amacıyla ad soyad, il-ilçe bilgisi, alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve ödeme (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgileri, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak amacıyla ek olarak e-posta adresi, satış sonrası destek hizmetlerinin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi gibi) verilmesi amacıyla ad soyad, cep telefon numarası, gider pusulası düzenlenmesi halinde ise bunlara ek olarak imza bilgilerinizi
 • Alışverişin kredi/banka kartı ile yapılması halinde Karma tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla kredi/banka kartı bilgilerinizi
 1. ii) Karma Marka tarafından:
 • Hediye kartı satın almanız halinde kartınızın doğru yüklenmesi ve sonrasında kartınızla ilgili hak sahipliğinizin tespiti ile kartınızla ilgili limit sorgulama ve diğer taleplerinizin karşılanabilmesi için düzenlenen dekont üzerinde yer almak üzere ad soyad telefon numarası, hediye kart numarası, hediye kart bakiyesi verileriniz,
 • Bir hediye kart kullanarak alışveriş yapmanız halinde standart alışveriş işlemlerine ek olarak hediye kartın kimin tarafından alındığı, hediye kart kullanım bilgilerinizi, hediye kart ile gerçekleştirilmiş alışveriş geçmişi verilerinizi,
 • Bunlara ek olarak, alışveriş tutarınızın yasal olarak belirlenen tutarın üzerinde olması halinde zorunlu olarak veya talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla faturada yer almak üzere paylaştığınız T.C. Kimlik Numarası verileriniz ile vergi mükellefi iseniz faturada yer alacak şahıs şirketi bilgilerinizi,
Kişisel verileriniz, Karma Marka ve/veya Bayi’ye tarafınızca mağazalar üzerinden iletmiş olduğunuz her türlü bilgi aracılığı ile fiziksel ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır.
 1. Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar
Karma Marka ve Bayi, mağazada toplanan, müşterilere ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili müşteri tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Karma Marka ve Bayi tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4.Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, Karma Marka ve Bayi politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir: Kişisel verileriniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması koşullarına uygun olarak işlenmektedir.
 • Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi
amacıyla, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması koşuluna uygun olarak işlenmektedir.
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması
amaçlarıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi
amacıyla, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
amacıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

5.Müşterilerin Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, Karma Marka tarafından;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla, BR Mağazacılık A.Ş., bayiler, veritabanı yönetimini gerçekleştiren tedarikçi firma, iştirak ve bağlı ortaklıklar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve gerekli durumlarda iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu mağazaların bulunduğu ilgili alışveriş merkezi müdürlükleri ile,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla BR Mağazacılık A.Ş., bayiler, uygulamamızın veritabanı yönetimini gerçekleştiren tedarikçi firma ile,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması
amaçlarıyla, BR Mağazacılık A.Ş. ve bayilerle,
 • Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi
amacıyla, gerekli durumlarda iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu mağazaların bulunduğu ilgili alışveriş merkezi müdürlükleri, bayiler, icra müdürlükleri, mahkemeler, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, emniyet müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri, tüketici piyasa gözetim kurumu, İşkur, tüketici hakem heyeti, diğer tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile, ve e-posta ve sistem sunucuları yurtdışında bulunduğundan, yurt dışında sunucu hizmeti alınan şirketler ile paylaşılmaktadır. Bayi tarafından;
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülükleri yerine getirmek ve
 • Dava ve cevap hakları gibi yasal hakları kullanabilmek amaçlarıyla
anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile,
 • Gerekli durumlarda mağazalardaki güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması amacıyla
mağazanın bulunduğu alışveriş merkezinin güvenlik birimleri ile,
 • Ortak müşteri yönetim sistemi kullanılması sebebiyle bilgi sağlanması amacıyla
Karma Marka ile paylaşılmaktadır.

6. Müşterilerin Sahip Olduğu Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen müşteri, Karma Marka’ya ve/veya Bayi’ye başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’dan doğan taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekilde Karma Marka’ya ve/veya Bayi’ye iletebilirsiniz. İlgili veri sorumlusu, başvuru taleplerini KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. Müşteri, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Karma Marka ve Bayi’yi bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Müşteri’nin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Karma Marka ve Bayi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Karma Marka ve/veya Bayi tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline [ linkinden, ulaşabilirsiniz. Veri Sorumlusu: Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. E-posta: talepkvkk@karmamagazacilik.com Adres: Ortaköy Mahallesi, Portakal Yokuşu Caddesi No:47/2, 34347 Beşiktaş/İstanbul